Kotihammas

Sisällöntuotanto | Hakukoneoptimointi

Kuinka Medividan tytäryhtiö Kotihampaan verkkosivujen kävijämäärä nousi 1 364 prosenttiyksikköä?

Me­di­vi­da on suo­ma­lai­nen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­yri­tys, jonka pää­asiak­kai­ta ovat kun­nat, kun­tayh­ty­mät ja yk­si­tyi­set so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yk­si­köt. Heidän visionsa on pa­ran­taa ja te­hos­taa suo­ma­lai­sen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta sekä toi­min­ta­pro­ses­se­ja tuo­mal­la mark­ki­noil­le uusia ja in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja.

Vuoden 2019 alussa teimme asiakkaan kanssa strategisen päätöksen siirtää markkinoinnin panostuksia hammashoitopalveluihin, kun haasteet erikoishammasteknikkopalveluiden kanssa kasvoivat eikä asiakkaamme verkkosivuvierailijoiden määrä näyttänyt enää jyrkkää kasvukäyrää. Kasvutavoitteet asetettiin vuodelle 2019 loppuun, sekä jatketaan edelleen.

 


 
Kotipesä kuntoon

Uudistimme Kotihammas verkkosivuston sisällön kokonaisuudessaan heidän asiantuntijoidensa kanssa. Uusiksi meni osa rakenteesta, sisältö, osa käyttöliittymästä ja osa teknisestä toteutuksesta.

Samalla päivitimme sivuston toimimaan sujuvasti responsiivisena sekä panostimme hakukoneoptimointiin ja hakusanamainontaan.

Muina markkinointitoimenpiteinä olemme toteuttaneet re-targetoitua display-mainontaa sekä kohdennettua suorakirjettä.

Kohdennettu markkinointi toimii

Seuraamme ja tarkennamme verkossa tehtäviä toimenpiteitä jatkuvasti. Tulosten valossa tehty työ näyttää toimivan, sillä verkkosivujen kävijämäärä on moninkertaistunut ja liikevaihto kasvaa kohisemalla.

  • Verkkosivuston kävijämäärä on 17 kertaistunut 12 kuukaudessa

Kuva: Verkkosivuston liikenteen kehitys 2016-2020

*Yhteistyömme alkoi tammikuussa 2019

Projektista sanottua

”On ollut mielenkiintoista lähteä rakentamaan ja kasvattamaan verkkosivujen kävijämääriä. Tehdyt satsaukset ovat tuottaneet mukavasti tulosta ja vielä on kasvunvaraa. Kohdennettu markkinointi on ollut lisäksi hyvin kustannustehokasta.Tästä on hyvä jatkaa!”

– Toimialajohtaja, Mikko Tähtinen

 

Katso myös muita töitämme tai siirry Kotihammas -verkkosivulle.